Dịch Vụ

Những Yêu Cầu Của Kế Toán Doanh Nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp được định nghĩa là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Vị trí kế toán doanh nghiệp sẽ đảm nhận những vấn đề liên quan đến tài chính – giấy tờ. Nghĩa là bạn cần giải quyết các công việc như lập báo cáo tài chính, thuyết trình những gì đã thống kê được lên ban quản trị công ty. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, mã số công ty, báo cáo thu-chi. v..v

Các yêu cầu của kế toán doanh nghiệp 

Theo điều 5 Luật kế toán 2015, làm kế toán cần biết những gì?

Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp
  • Phải phản ánh đầy đủ và chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính kịp thời  đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán
  • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
  • Phản ánh một cách trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
  • Những số liệu kế toán luôn thay đổi liên tục vì vậy kế toán doanh nghiệp cần cập nhật liên tục để những người quản trị nắm rõ tình hình. Số liệu kế toán của kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Back to top button